Medlemsinformation mars 2024

- Brf Södra Novas årsstämma kommer att hållas den 8 april kl 18:00. Kallelse med dagordning och övriga handlingar lägger vi på hemsidan och i alla postfack den 13 mars.

Lokal för stämman blir på Varbergsgatan 12 A i lokal hos vår ekonomiska förvaltare Bredablick.

- Felanmälan ska göras till: bredablickgruppen.se eller 010-177 59 00

- Vid försäljningar kommer vi med hjälp av vår tekniska förvaltare att genomföra överlåtelsebesiktning för att undvika att frånflyttande medlemmar efterlämnar brister som drabbar föreningen.

- Om du vill byta till garageplats med laddmöjlighet måste du skicka meddelande till styrelsemejlen. Det kan i så fall bli ett byte med någon som inte har elbil. Vi har installerat infrastruktur på 12 platser (i nuläget används 7 av dessa).

- Det finns i nuläget lediga platser i garaget. Alla frågor ang garageplatser ska skickas till styrelsens email. Även uppsägning av parkering.

- För att öka tryggheten är det viktigt vi inte släpper in obehöriga i entréer och garage.

Skicka gärna frågor och synpunkter till styrelsens email: brfsodranova@gmail.com

Information hittar du även på vår hemsida: brfsodranova.se

Styrelsen brf Södra Nova