​Medlemsinformation Januari 2024

Medlemsinformation Januari 2024

- Brf Södra Novas årsstämma kommer att hållas den 8 april kl 18:00. Plats meddelas i kallelsen som vi lägger på hemsidan och i alla postfack den 3 mars. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 februari. Det går bra att skicka motionerna till styrelsens mejl eller lägga i föreningens postfack i D-entrén.

- Från 1 januari 2024 sköter Bredablick vår ekonomiska förvaltning. Det är samma företag som har hand om den tekniska förvaltningen.

- Felanmälan ska göras till: bredablickgruppen.se eller 010-177 59 00

- Om du vill byta till garageplats med laddmöjlighet måste du skicka meddelande till styrelsemejlen. Det kan i så fall bli ett byte med någon som inte har elbil. Vi har installerat infrastruktur på 12 platser (i nuläget används 7 av dessa).

- Det finns i nuläget lediga slädplatser i garaget. Alla frågor ang garageplatser ska skickas till styrelsens email. Även uppsägning av parkering.

- För att öka tryggheten är det viktigt vi inte släpper in obehöriga i entréer och garage.

Skicka gärna frågor och synpunkter till styrelsens email: brfsodranova@gmail.com