Medlemsinformation December 2023

- Den 3 till 11 januari kommer en container att placeras på Falkenbergsgatan bredvid Restaurang Smokey Dog. Där kan vi slänga en del av de saker man inte får lägga i återvinningen. Se informationsskylten på containern.

- Från 1 januari 2024 kommer Bredablick att sköta vår ekonomiska förvaltning. Det är samma företag som sköter den tekniska förvaltningen. Information kommer i samband med hyresavin.

- Om du vill byta till garageplats med laddmöjlighet måste du skicka meddelande till styrelsemejlen. Det kan i så fall bli ett byte med någon som inte har elbil. Vi har installerat infrastruktur på 12 platser (i nuläget används 7 av dessa).

- Alla frågor ang garageplatser ska skickas till styrelsens email. Även uppsägning av parkering.

- För att öka tryggheten är det viktigt vi inte släpper in obehöriga i entréer och garage.

Skicka gärna frågor och synpunkter till styrelsens email: brfsodranova@gmail.com