Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till:

Husjuristerna i Göteborg AB

Banehgsliden 2

414 51 Göteborg

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2017 års kostnadsläge är 
1 120 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Husjuristerna. 

Vid frågor kontakta Sandra Bäck på Husjuristerna, 0722-03 30 71